SEEBURGER PLM Danışmanlığı

SEEBURGER, şirketinize özel PLM ihtiyaçlarının analizi ve bunları karşılayan bir sistemin tasarımından başlayarak, PLM/PDM sistemlerinin seçimi, uygulanması ve kullanıma alınmasından sonrası için kapsamlı destek sağlamaktadır.
 • Şirketinize özgü PLM projenizinin Aras PLM ile yazılımı ile yapılandırılmasından, bakımına kadar sunulan bütünsel PLM danışmanlığından faydalanın
 • SEEBURGER PLM danışmanlığının PLM projelerindeki sanayi deneyiminden faydalanın
 • Mükemmel ve modüler danışmanlık hizmetleri - sabit fiyata profesyonel PLM danışmanlık -
 • Yöneticilerin hızlı ve bilinçli kararlar vermesini sağlayan yönetim danışmanlığı
 • Proje yönetimi (amaçlar, planlama, organizasyon, izleme, kontrol ve koordinasyon)
 • Süreçler, veriler, kurumsal yapılar ve IT sistemlerinin analizi
 • Önceliklerinize dayanarak gerekli ölçülerin geliştirilmesi
 • PLM çözümlerinin hızlı yatırım getirisi sağlayabilecek temel süreçlerin ve iş alanların belirlenmesi
 • Size özel PLM sisteminin tasarımı
 • Onay/süreç değişim yönetimi ve ürün yapısı/doküman yönetimi dahil süreç şablonların modellenmesi, analizi ve optimizasyonu
 • Entegre ürün/obje/proje modelinin geliştirilmesi (sınıflar, özellikler, ilişkiler)
 • Numaralandırma ve adlandırma sistemleri, sınıflandırma, özelliklerin sınıf listeleri ve parça yönetimi için optimize edilmiş çözümler ile bir iş spesifikasyonunun geliştirilmesi
 • Entegre IT mimarisi ve ürün gereklilikleri dokümanının geliştirilmesi
 • Ürün gereklilikler dokümanına dayanarak gereklilikler/kriterler listesi ve teklif çağrısı (RFP) dokümanlarının geliştirilmesi
 • Sistemlerin önceden seçimi, sistem kıyaslama kriterlerinin hazırlanması ve uygulanması ve PDM sisteminin seçilmesi
 • Gerçekçi uygulama programının hazırlanması ve alternatif operatör modellerinin değerlendirilmesi (SaaS, dış kaynak kullanımı)
 • Sözleşme hazırlama ve pazarlık ve gözden geçirmeler dahil proje koçluğu ve kontrolü
 • Satın alma, sistem testleri, yazılım kurulumu, sistem teslimi ve kullanıcı testlerinin sistematik planlaması
 • Sonraki adımların tanımlanması dahil son gözden geçirmeler ve proje değerlendirme
Yöntemlerimiz ve Araçlarımız
 •     PLM referans modelleri ve PLM vade değerlendirmesi
 •     Sistem seçimi için değer fayda analiz aracı
 •     İşletme modelleme için iş süreç yönetim (BPM) aracı
 •     Maliyet-fayda değerlendirmesi için Yatırım Getirisi aracı
 •     PLM ve PDM için standartlaştırılmış gereklilikler listesi
 •     Ürün gereklilikler dokümanları ve fonksiyon spesifikasyonları için hazır şablonlar
 •     Kullanıcı kabulünü arttırma kılavuzu

Avantajlar
 • Çok geniş çaplı pazar ve uzmanlık bilgimize dayanan sağlayıcılara tarafsız danışmanlık
 • Uzun yıllara dayanan pratik endüstri deneyimi.
 • Yazılım, çalışanların şirketlerinin belirli süreçleri hakkında ilk eden bilgilerine dayanan optimize edilmiş iş süreçlerine göre seçilir.
 • Yeni İT sisteminin uygulanması  karar verme süreçlerinde daha fazla kesinlik, daha az yatırım riski ve maliyetleri sağlar.
 • Yazılımın hızlı seçimi v uygulanması ile verimli bir süreç.
 • Modüler danışmanlık süreci, proje gerekliliklerindeki herhangi bir değişikliğe hızlı ve esnek bir yanıt sağlar.
 • Denenmiş ve test edilmiş şablonlar ve referans modelleri sayesinde yapılan yatırıma değer.
 • PDM ve ERP için entegrasyon çözümleri.
Daha Fazla Bilgi

Aras web seminerleri ve atölye çalışmaları

SEEBURGER Aras Innovator’a yönelik süreç odaklı PLM danışmanlık hizmetlerini çok sayıda İnternet seminerleri ve atölye çalışmalarıyla destekliyor

Aras PLM yazılımı için bütünsel danışmanlık

Bretten, 19. Eylül 2012 –    Açık kaynak kodlu Aras PLM yazılımı için kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunan SEEBURGER, mükemmel ve modüler danışmanlık hizmetlerini, İnternet seminerleriyle destekliyor.

Aras performans odaklı şirketlere, inovasyon, işbirliği ve koordinasyonu küresel ölçekte geliştirmelerini sağlayan açık kaynak kodlu PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) Çözümü sunmaktadır. Aras PLM Çözümü tüm Ürün Yaşam Döngüsü boyunca gerek duyulan Program Yönetimi (Program Management), Ürün Mühendisliği (Product Engineering) ve Kalite Planlama (Quality Planning) gibi kapsamlı işe hazır uygulamaları ile şirketlerin stratejik iş girişimlerini geniş bir ürün yelpazesiyle desteklemektedir.

Şirketler açık kaynak kodlu Aras PLM yazılımıyla lisans ücreti ödemeden kendine özgü PLM projelerini gerçekleştirebiliyorlar. Aras; Ürün Ağaçları, CAD Dosya Yönetimi, Konfigürasyon, Doküman, Mühendislik Değişim Yönetimi, Çevresel Uyumluluk, Moda ve Tekstil Veri Yönetimi, Formül ve Reçete, Ürün Maliyet, Ürün Veri Yönetimi ve Ürün Yaşam Döngüsü, Pro-gram ve Proje Yönetimi, Kalite Planlama ve Kontrol, Fiyatlandırma Süreç Yönetimi, Kanunsal Uyumluluk, Risk ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve System Mühendisliği gibi detaylı fonksiyonlar da sunuyor.

SEEBURGER Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) bölümü müdürü Dr. Mühendis Şeref Erkayhan, sunulan internet seminerlerinin özellikle Aras PLM yazılımı fonksiyonlarını daha iyi anlamaya yönelik olduğunu bildirerek, aşağıdaki internet seminerlerinin “Aras Ürün Mühendisliği Çözümünü” kullanabilmek için gerekli temel bilgi ve becerileri öğrettiğini söyledi.
 • Aras Ürün Mühendisliği Çözümüne (Product Engineering) Genel Bakış
 • Aras ile Parça ve Dokuman Oluşturmak
 • Ürün Ağaçları (BOM) Oluşturma ve Tasarım Hedeflerine Maliyet Eklemek
 • Aras PLM Mühendislik Değişim Yönetimi
 • İmalat ve Tedarikte Dış Kaynak Kullanımı
İnternet seminerlerinde Havacılık & Savunma, Otomotiv, Sanayi Üreticileri, Beyaz Eşya, Gemi-Yat İnşa Sanayi, Tüketici Ürünler, Enerji, Moda & Textil, Yiyecek ve İçecek, Kamu Kurumları, Sağlık, Yüksek Teknoloji Ürünleri, Tıbbi Cihazlar ve İlaç endüstrisinden gelen şirketler hedefleniyor.

Seminerler ücretsiz ve PLM/PDM-Proje Müdürü, Ürün Geliştirme Müdürü, Konstruksiyon Şefi, Kalite Kontrol Uzmanı, Üretim Müdürü, IT Müdürü veya benzer bir konumda olan kişilere açık olarak sunuluyor. Detaylı bilgi için http://www.seeburger.com.tr/etkinlikler.html.

Aras Türkiye Üniversite Programı

Aras şirketinin Türkiye’deki iş ortağı olan SEEBURGER, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) ve Ürün Veri Yönetimi (PDM) alanında Türkiye’deki araştırmaları desteklemek, bu alanda Türkiye üretim endüstri-sinin beklentilerine yönelik yeni PDM/PLM yazılımları geliştirirken, öğrencilere de eğitim amaçlı PLM yazılımı sunmayı amaçlayan “Aras Türkiye Üniversite Programını” başlattı. Program Türkiye’de Üniverstite-lerin özellikle Mühedislik Fakültelerine (Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, Endüstri ve Makina Mühendisliği vb.) yönelik ve PLM/PDM alanında kullanılan teknik yabancı dilin Türkçe’sinin yaygınlaşmasını da amaçlıyor. Detaylı bilgiler için plm@seeburger.de.

SEEBURGER hakkında
Süreçlerin entegrasyonu konusunda dünya çapında uzman olan SEEBURGER’in port-foyünde; B2B, Elektronik Veri Değişimi (EDI), Yönetilen Dosya Transferi (MFT), üretim endüstrisi ve enerji sektörüne özel SAP süreçlerini görüntülüme ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) ile Ürün Veri Yönetimi (PDM) gibi çözümler yer almaktadır.

8.800`ün üzerinde projeyle SEEBURGER, geniş sektörel uzmanlığı ve 25 yıla varan deneyimleriyle Beiersdorf, Bosch, EnBW, E.ON IT, Heidelberger Druckmaschinen, Inter-sport, Lidl, Osram, Siemens, s.Oliver, Schiesser, RWE, Volkswagen gibi şirketlere hizmet vermektedir. 1986 yılında Bretten’de kurulan ve SAP ile iş ortaklığı olan SEEBURGER’in, başta Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere dünya çapında 19 şubesi bulunmaktadır. www.seeburger.com.tr

Aras hakkında
Aras, dünyada tek kurumsal açık kaynak kodlu Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) yazılımın lider sağlayıcısıdır. Aras PLM yazılımını lisans ücreti olmaksızın sunmaktadır. Motorola, Freudenberg, GE, Hitachi, Lockheed Martin, Textron and TEVA Pharmaceuticals gibi şirketler Aras PLM yazılımını kullanmaktadırlar. Aras’ın küresel merkezi Andover, Mass, USA’da bulunmaktadır. Detaylı bilgi için www.aras.com web sitesini veya Twitter’den @aras_plm adresini takip ediniz.

Aras PLM Web Seminerleri

Lisans ücretsiz PLM yazılımı


PLM Projenizi yazılım lisanslarına hiçbir yatırım yapmadan Aras PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) kurumsal çözümü ile gerçekleştirmek ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise, bu web seminerine katılın:

- Yükleyin, Deneyin ve Yapılandırın

Bu web seminerinde aşağıdaki konular ele alınacak:
 • Aras Innovator Açık Kaynak Kodlu (Enterprise Open Source) PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) yazılımını tanıyın
 • Ürün Yaşam Döngüsü (Product life cycle) boyunca gerek duyulan Program Yönetimi (Program Management), Ürün Mühendisliği (Product Engineering) ve Kalite Planlama (Quality Planning) çözümlerini tanıyın
  Sektörünüze özel Aras PLM yazılımı için SEEBURGER PLM-Danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi edinin.
Hedef kitle:
 • Şirketiniz Havacılık & Savunma, Otomotiv, Sanayi Üreticileri, Gemi-Yat İnşa Sanayi, Beyaz Eşya, Tüketici Ürünler, Enerji, Moda & Textil, Yiyecek ve İçecek, Kamu Kurumları, Sağlık, Yüksek Teknoloji Ürünleri, Tıbbi Cihazlar ve İlaç endüstrisinden geliyor
 • Gelişmiş, denenmiş ve kendini kanıtlamış bir PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) çözümü arıyorsunuz ve hemen kullanmaya başlamak istiyorsunuz.
 • Veya PLM çözümünüz var ve bu temelde PLM yazılım lisanslarına yatırım yapmadan PLM süreçlerinizi Aras PLM yazılımı ile küresel yapılandırmak istiyorsunuz
Mitsubishi, Carestream Health, ve Motorola gibi tanınmış şirketlerin de kullandığı, kanıtlanmış ve tek açık kaynak kodlu PLM çözümü olan Aras PLM çözümünü siz de şirketinizde kullanın.
Seminer tarihleri:

Seeburger Türkiye  : +90 543 46 36 733 ya da +90 262 33 11 733

info@seeburger.com.tr

Haber ve Etkinlikler


SEEBURGER AG Türkiye'de Aras PLM Yazılımı İçin Tek Adres
_______________________________________________________________________________


Yükleyin, Deneyin ve Yapılandırın: Lisans ücreti ödemeden PLM projenizi gerçekleştirin
_______________________________________________________________________________

Profesyonel  PLM-Danışmanlık hizmetleri:

 _______________________________________________________________________________

Aras kurumsal açık kaynaklı PLM yazılım çözümleri hakkında uluslararası medya ve analistlerin yorumlarınıbasın bültenlerini, müşteri başarı hikayelerini buradan okuyun.

BLOG HAKKINDA

Bu Blog Aras PLM çözümü hakkında kapsamlı bilgileri türkçe dilinde derleyip, ilgilenenlere sunmayı amaçlamaktadır.

Aras PLM çözümü hakkında daha fazla bilgi almak ve profesyonel PLM-Danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için:

İndir, Yükle ve Destek Al

 • Lisans Anahtarı: Aras Innovator kurumsal yazılımını kullanmak için bir lisans anahtarı gerekir. Limitsiz sayıda kullanıcıya Aras'a erişim sunan lisans anahtarına, ücretsiz şekilde kayıt olarak buradan sahip olabilirsiniz.
 • Dokümantasyon: Aras Innovator kurumsal yazılım çözümlerini anlamak ve kolayca işletmenize uyarlamak yardımcı dokümanları buradan indirebilirsiniz.
 • Topluluk (Community) Projeleri: Aras Topluluk Projeleri sayfasını ziyaret ederek, dünya çapındaki Aras kullanıcıları ve iş ortaklarının paylaştıkları çözümleri indirebilirsiniz. 
 • Destek Forumu: Aras ekibine sorular yöneltme ve hiçbir ücret ödemeden gereken yanıtları almak için ücretsiz tartışma forumları sunar.
 • Destek Masası: Uygulama notları, rehber, nasıl yapılır (how-to's) kullanıcı kılavuzları ve teknik bültenleri indirin. Bu dokümanların bir çoğu müşteri katkılarıyla oluşmus ve Aras tarafından kaleme alınmıştır. Tüm Aras topluluk üyelerine ücretsiz sunulur.
 • Sorunları Raporlamak: Aras Innovator kurumsal yazılımı ile ilgili herhangi bir sorun bulunursa, Aras her kullanıcıyı bu sorunu buradan bildirmeye teşvik eder.

Profesyonel  PLM-Danışmanlık hizmetleri:

Abonelik, Danışmalık ve Destek Hizmetleri

Aras'ın felsefesi basittir:
 • mümkün olan en iyi çözümleri üretmek,  
 • ve bu çözümleri ihtiyacı olan kullanıcılara mümkün olduğunca kolay
sunmak.

Her kullanıcı PLM çözümlerini tek başına kullanabilir veya isteğe bağlı bir abonelik paketi satın alarak, desteklenebilir.