SEEBURGER PLM Danışmanlığı

SEEBURGER, şirketinize özel PLM ihtiyaçlarının analizi ve bunları karşılayan bir sistemin tasarımından başlayarak, PLM/PDM sistemlerinin seçimi, uygulanması ve kullanıma alınmasından sonrası için kapsamlı destek sağlamaktadır.
 • Şirketinize özgü PLM projenizinin Aras PLM ile yazılımı ile yapılandırılmasından, bakımına kadar sunulan bütünsel PLM danışmanlığından faydalanın
 • SEEBURGER PLM danışmanlığının PLM projelerindeki sanayi deneyiminden faydalanın
 • Mükemmel ve modüler danışmanlık hizmetleri - sabit fiyata profesyonel PLM danışmanlık -
 • Yöneticilerin hızlı ve bilinçli kararlar vermesini sağlayan yönetim danışmanlığı
 • Proje yönetimi (amaçlar, planlama, organizasyon, izleme, kontrol ve koordinasyon)
 • Süreçler, veriler, kurumsal yapılar ve IT sistemlerinin analizi
 • Önceliklerinize dayanarak gerekli ölçülerin geliştirilmesi
 • PLM çözümlerinin hızlı yatırım getirisi sağlayabilecek temel süreçlerin ve iş alanların belirlenmesi
 • Size özel PLM sisteminin tasarımı
 • Onay/süreç değişim yönetimi ve ürün yapısı/doküman yönetimi dahil süreç şablonların modellenmesi, analizi ve optimizasyonu
 • Entegre ürün/obje/proje modelinin geliştirilmesi (sınıflar, özellikler, ilişkiler)
 • Numaralandırma ve adlandırma sistemleri, sınıflandırma, özelliklerin sınıf listeleri ve parça yönetimi için optimize edilmiş çözümler ile bir iş spesifikasyonunun geliştirilmesi
 • Entegre IT mimarisi ve ürün gereklilikleri dokümanının geliştirilmesi
 • Ürün gereklilikler dokümanına dayanarak gereklilikler/kriterler listesi ve teklif çağrısı (RFP) dokümanlarının geliştirilmesi
 • Sistemlerin önceden seçimi, sistem kıyaslama kriterlerinin hazırlanması ve uygulanması ve PDM sisteminin seçilmesi
 • Gerçekçi uygulama programının hazırlanması ve alternatif operatör modellerinin değerlendirilmesi (SaaS, dış kaynak kullanımı)
 • Sözleşme hazırlama ve pazarlık ve gözden geçirmeler dahil proje koçluğu ve kontrolü
 • Satın alma, sistem testleri, yazılım kurulumu, sistem teslimi ve kullanıcı testlerinin sistematik planlaması
 • Sonraki adımların tanımlanması dahil son gözden geçirmeler ve proje değerlendirme
Yöntemlerimiz ve Araçlarımız
 •     PLM referans modelleri ve PLM vade değerlendirmesi
 •     Sistem seçimi için değer fayda analiz aracı
 •     İşletme modelleme için iş süreç yönetim (BPM) aracı
 •     Maliyet-fayda değerlendirmesi için Yatırım Getirisi aracı
 •     PLM ve PDM için standartlaştırılmış gereklilikler listesi
 •     Ürün gereklilikler dokümanları ve fonksiyon spesifikasyonları için hazır şablonlar
 •     Kullanıcı kabulünü arttırma kılavuzu

Avantajlar
 • Çok geniş çaplı pazar ve uzmanlık bilgimize dayanan sağlayıcılara tarafsız danışmanlık
 • Uzun yıllara dayanan pratik endüstri deneyimi.
 • Yazılım, çalışanların şirketlerinin belirli süreçleri hakkında ilk eden bilgilerine dayanan optimize edilmiş iş süreçlerine göre seçilir.
 • Yeni İT sisteminin uygulanması  karar verme süreçlerinde daha fazla kesinlik, daha az yatırım riski ve maliyetleri sağlar.
 • Yazılımın hızlı seçimi v uygulanması ile verimli bir süreç.
 • Modüler danışmanlık süreci, proje gerekliliklerindeki herhangi bir değişikliğe hızlı ve esnek bir yanıt sağlar.
 • Denenmiş ve test edilmiş şablonlar ve referans modelleri sayesinde yapılan yatırıma değer.
 • PDM ve ERP için entegrasyon çözümleri.
Daha Fazla Bilgi